InterieurBMS Demo

In deze demonstratie willen we u kennis laten maken met TriLogic+ Automation B.V. en haar softwarepakket Interieur Business Management System.

De demonstratie toont elke pagina gemiddeld 30 seconden en laadt daarna automatisch de volgende pagina. Gebruik de navigatie knopjes (Vorige, Play, Pauze, Volgende) om zelf het tempo van de demonstratie te bepalen.

Neem contact met ons op indien u de demonstratie CD wilt ontvangen.


Systeem Starten
Klant
Klachten
Event/Actielijst
Agenda
Business Units
Budgettering
Kassa
Internet
Project

Klant Transacties
Offerte
Order
Aanbetalngsfactuur
Planning
Factuur
Openstaande Factuur

Leverancier Transacties 
Bestellen
Binnenmelden
Systeem
Systeem Starten
Door middel van het invoeren van een unieke gebruikerscode en wachtwoord wordt het systeem gestart. Op basis van de gebruikerscode wordt de autorisatie bepaald. Welke schermen zijn wel of niet toegankelijk.

Demo Starten
Klant
Klant
Hierin beheert u de gegevens die u nodig heeft om de relatie met uw (potentiŽle) klanten, leveranciers en andere relaties op efficiŽnte en effectieve wijze te onderhouden.

Waar zijn ze gevestigd? Alle telefoon- en faxnummers en de namen van de contactpersonen, maar ook de internet- en e-mailadressen kunt u hierin noteren en delen met andere gebruikers. En uiteraard kunt u deze gegevens op eenvoudige wijze weer terugvinden.

Demo Starten
Klant Transacties
Offerte
In het klantofferte scherm wordt de offerte samengesteld. D.m.v. de buttons kan men artikelen toevoegen aan de offerte. De plaats van de regel kan worden bepaald, en men kan regels kopiŽren en plakken. Het subtotaal en het totaal worden automatisch berekend.

Demo Starten
Klant Transacties
Order
Het order scherm wordt gebruikt voor de bevestiging aan de klant. Een order is in het algemeen gebaseerd op een offerte, maar men kan ook op order niveau beginnen.

Demo Starten
Klant Transacties
Aanbetalingsfactuur
Door het gebruik van een aanbetalingfactuur† worden aanbetalingen in de normale betalingsadministratie opgenomen. Een aanbetalingfactuur wordt op basis van een order (klantbevestiging) aangemaakt en automatisch in mindering gebracht op het saldo van de order. Indien er meerdere facturen worden verstuurd op een order, kan het aanbetaalde bedrag automatisch verdeeld worden over de facturen.

Demo Starten
Leverancier Transacties
Bestellen
Via het bestelscherm bestelt u de goederen bij uw leverancier. U kunt meerdere klantorders tegelijkertijd bestellen of kiezen om per klant een bestelling te plaatsen.
De bestelling kan per brief, fax of e-mail worden verstuurd. Goederen voor de eigen voorraad worden tevens via het bestelscherm besteld.

Demo Starten
Leverancier Transacties
Binnenmelden
Via het binnenmelding scherm worden de goederen binnengemeld en eventueel in de voorraad opgenomen. U kunt aangeven in hoeveel collie de goederen worden aangeleverd en de locatie aangeven. Interieur BMS ondersteunt het afdrukken van stickers met de benodigde informatie zoals collie, klantnaam, ordernummer, etc.

Demo Starten
Klant Transacties
Planning
Zodra de order is ingevoerd kunt u het logistieke proces in gang zetten. U kunt hiermee de ontvangen goederen dan wel werkzaamheden van een medewerker plannen. Standaard kunt u een medewerker voorzien van overzichtelijke pakbonnen waarop de noodzakelijke opmerkingen staan vermeld.

Demo Starten
Klant Transacties
Factuur
Een factuur kan gebaseerd zijn op een order of kan "los" aangemaakt worden. Het Interieur BMS biedt een overzicht van alle openstaande facturen en ondersteunt betalingsherinneringen. Creditfacturen kunnen eenvoudig aangemaakt worden op basis van een bestaande factuur.

Demo Starten
Klant Transacties
Openstaandefactuur
Alle openstaande facturen met het openstaande saldo en de termijn worden getoond met een totaalsaldo aan openstaande facturen. Vanaf het scherm kunnen betalingsherinneringen worden aangemaakt m.b.v. MS-Word.

Demo Starten
Klachten
Klachten
Klachten m.b.t. goederen kunnen worden geregistreerd via de klachten module. Bij het order-, faktuur-, bestel- en status diversen scherm wordt de mogelijkheid geboden om een klacht aan een regel te hangen.
Deze klacht wordt gekoppeld aan de orderregel en aan de bestelregel. D.m.v. het klachtenoverzichtscherm kan men een beeld krijgen van de klachten.

Demo Starten
Event
Event/Actielijst
Hierin zijn de dossiers opgenomen van uw klanten: alle belangrijke gegevens over de relatie met uw klant in het verleden, het heden en de toekomst. De historie van de relatie, het activiteitenmanagement van dit moment en het lijstje 'to do'.

Bijvoorbeeld: wanneer moet ik gevolg geven aan die offerte? Wat hebben we toegezegd? Wie heeft wat wanneer uitgevoerd?

Demo Starten
Agenda
Agenda
De binnendienst, de officemanager en de afdelingssecretaresse zijn zeer gebaat bij deze mogelijkheid om de agenda van diverse personen tegelijkertijd bij te kunnen houden of in te kunnen zien. Zodat zij afspraken waar meerdere medewerkers bij betrokken zijn eenvoudig kunnen plannen.

Demo Starten
Business Units
Business Units
IBMS biedt de mogelijkheid om meerdere Business Units aan te geven om de verkopen en inkopen te splitsen. Een veel voorkomende splitsing is een Business Unit voor particulieren en een Business Unit voor projecten. De realisatie en de budgettering wordt per Business Unit aangegeven.
Business Units kunnen worden gegroepeerd d.m.v. een BV. Bij de koppeling met een boekhoudpakket kan men m.b.v. Business Units en eventuele BV's meerdere financiŽle administraties opzetten en onderhouden.

Demo Starten
Budgettering
Budgettering
Door gebruik te maken van de uitgebreide budgetteringsmogelijkheden kunt u uw omzet begroting simpel en effectief in de hand houden. Vanaf uw conceptbegroting tot en met de realisatie kunt u met behulp van deze module uw budget vastleggen.

Demo Starten
Kassa
Kassa
De kassamodule biedt de mogelijkheid om snel en eenvoudig de verkoop van goederen uit voorraad te administreren. De kassaverkopen worden automatisch opgenomen als factuur en kunnen op naam of op een algemene naam worden gesteld. Kassaverkopen worden automatisch opgenomen in het kasboek. M.b.v. het kasboek kunt u tevens stortingen en andere opnames administreren en de kas opmaken.

Demo Starten
Internet
Internet
Uw website krijgt een dynamisch gedeelte, klanten kunnen de laatste aanbiedingen volgen, kunnen artikelen reserveren en kunnen de status van hun bestelde goederen volgen. Met deze functionaliteit zullen bezoekers van uw website sneller een keer terugkomen naar uw website om te zien of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn.

Demo Starten
Project
Project
Voor het administreren van projecten qua correspondentie, afspraken, notities, planning, urenregistratie en een financieel overzicht wordt de project module gebruikt. Per project kunnen activiteiten worden aangegeven, b.v. Vergadering, Opmeten, Financieel, etc. Per activiteit kan een planning worden opgesteld en kan de urenregistratie worden ingevoerd.
Bij alle offertes, orders en facturen kan aangegeven worden of deze betrekking hebben op een project. Duidelijke overzichten van omzet, marge, planning en urenregistratie zijn voorhanden.

Demo Starten

Download Flash PlayerOm de flash demonstratie te kunnen bekijken heeft u de Macromedia Flash Player nodig. Deze kunt u downloaden door op het logo te klikken.