Implementatie

Het inpassen van een nieuw softwarepakket binnen een organisatie is een proces dat niet onderschat moet worden. Veel mislukkingen met nieuwe software worden niet zo zeer door de software zelf veroorzaakt maar door een slechte implementatie binnen de organisatie.

TriLogic weet dat dit proces extra aandacht nodig heeft en neemt standaard bij de aankoop van het Interieur BMS de volgende zaken op:

 • Analyse van de bestaande hardware en software met eventuele tips voor verbeteringen
 • Implementatie stappenplan waarin wordt beschreven wie welke stappen moet nemen en binnen welke termijn deze afgerond moeten zijn
 • Installatie en configuratie van de software
 • Installatie van een extra omgeving waarop de medewerkers kunnen testen en oefenen met de nieuwe software zonder de productie database te vervuilen
 • Begeleiding van n of meer personen binnen het bedrijf m.b.t. de eerste opzet van het systeem. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van stamgegevens zoals btw codes, margepercentages, etc.
 • 2 * een halve dag cursus aan alle medewerkers met een theorie- en praktijk gedeelte. De tweede cursus wordt in het algemeen twee tot drie weken na de eerst cursus gegeven om iedereen de gelegenheid te geven om eerst te oefenen met de testomgeving.
 • Begeleiding bij het opzetten van bedrijfsspecifieke sjablonen voor brieven, faxen, offertes, bestellingen, etc.
 • Begeleiding bij het opzetten van een back-up schema
 • Voor zover mogelijk het exporteren van bestaande debiteur- en crediteur bestanden naar het Interieur BMS
 • Een handleiding met algemene informatie en oproepbare specifieke informatie bij elk scherm (context sensitive help)
 • Adequate helpdesk

Met deze aanpak heeft TriLogic inmiddels bij de meest uiteenlopende bedrijven met succes nieuwe sofware geimplementeerd.

TriLogic is van mening dat zij de kennis moet leveren om de implementatie van haar software te laten slagen. Van u en uw organisatie wordt niet geist dat u deze kennis eerst zelf moet opdoen.