Eventmodules

Hierin zijn de dossiers opgenomen van uw klanten: alle belangrijke gegevens over de relatie met uw klant in het verleden, het heden en de toekomst. De historie van de relatie, het activiteitenmanagement van dit moment en het lijstje 'to do'. Bijvoorbeeld: wanneer moet ik gevolg geven aan die offerte? Wat hebben we toegezegd? Wie heeft wat wanneer uitgevoerd?

Binnen het interieur BMS worden een aantal automatische ToDo's aangemaakt. Per bedrijf kan aangegeven worden welke actie voor wie bestemd is en wat de datum moet worden. Bijvoorbeeld bellen naar aanleiding van offerte is bestemd voor de verkoper en de datum wordt gezet op de huidige datum plus drie dagen.

Automatische ToDo's
Omschrijving Aangemaakt bij
Bellen n.a.v. Offerte Aanmaken van offerte
Order controleren en bestellen Aanmaken van order
Contr. of de order retour is Aanmaken van order
Faktuur aanmaken Aanmaken van order
Controleren faktuur betaald Aanmaken van faktuur
Bevestiging van de bestelling Aanmaken van bestelling

Online Demo Klik hier voor de InterieurBMS online demo »

Voordelen en features
Alle activiteiten (offertes, orders, fakturen, correspondentie, notities, afspraken, nabellen, etc) in het verleden, het heden en de toekomst
Activiteitenlijst per medewerker of voor iedereen, indicator voor openstaande acties
Aanmaken en inzien van brieven, faxen, notities en afspraken op één centrale plek
Automatische events bij: het versturen van een offerte: type nabellen, het versturen van een order: type bestellen, het bestellen: type bevestiging controleren