Project Manager

De Project Manager kan in drie functionalieiten worden opgedeeld:


  • Financieel
  • Events
  • Urenregistratie

Financieel
Bij offerte, orders en facturen kan worden aangegeven dat deze betrekking hebben op een project. De verkooptotalen, inkooptotalen en marges kunnen d.m.v. een overzichtscherm bij het project, rapportages en d.m.v. de budgetteringschermen worden gecontroleerd en ingezien.

Op het projecttotaalscherm worden de offertes, de orders en de facturen getoond met verkoop-, inkoop- en marge cijfers. Verder wordt er voor de offertes en orders getoond wat er nog in de portefeuille zit. Dat wil zeggen: offertes waarvoor nog geen order is aangemaakt en orders die nog niet of gedeeltelijk zijn gefactureerd.

M.b.v. de project manager worden projecten inzichtelijker en kan eenvoudig gecontroleerd worden in hoeverre het project winstgevend is.

Events
De Project Manager biedt een derde insteek op de zogenaamde events (Afspraken, notities, acties, etc.).

Alle afspraken, notities, brieven maar ook offertes, orders en facturen zijn te koppelen aan een project. De events worden overzichtelijk en op één plaats gezamenlijk getoond.

Aangezien een project meerdere relaties kent (klant, leverancier, installatieburea, etc.) is het voor de voortgang van het proejct belangrijk dat er een goed overzicht is van de afspraken en notities met deze relaties. M.b.v. de project manager is dit overzicht in één oogopslag in te zien.

Urenregistratie
D.m.v. de Project Manager kunnen werkzaamheden worden ingepland en geregistreerd. Een project is op te delen in een aantal activiteiten (vergadering, financieel, installatie, projectmanagement, etc.) Op elk van deze activiteiten kan gepland worden per medewerker. Indien bij een notitie, ToDo, afspraak, etc. het bestede aantal uren wordt ingevoerd en de activiteit, wordt deze automatisch opgenomen in het urenregistratieoverzicht.

Met de urenregistratie kan vooraf, tijdens en achteraf worden ingezien hoeveel tijd er besteed is (zal worden) aan het project.

M.b.v. de urenregistratie worden projecten inzichtelijker en kunnen de werkzaamheden worden gevolg.

Project
Bij het project wordt de hoofd-klant en alle relaties die iets met het project te maken hebben geregistreerd. Verder heeft een project een status, een start- en einddatum en een omschrijving.

Een project kan worden opgedeeld in activiteiten (opmeten, installatie, projectmanagement, etc). Per activiteit kunnen werkzaamheden worden ingepland per medewerker.

Statistieken
Door middel van de Event Statistiek functionaliteit kunnen er overzichten worden gedraaid op een groot aantal criteria.

Online Demo Klik hier voor de InterieurBMS online demo »

Voordelen en features
Project is makkelijker te managen aangezien alle benodigde informatie eenvoudig inzichtelijk te maken is
Planning en urenregistatie met overzichten om de werkzaamheden te volgen en de planning te controleren
Omzet, inkoop en marge overzichten per project
Project budgettering en realisatie
Actielijst per project, per medewerker, status (nog te doen, reeds gedaan, onderhanden, etc.), relatie