Transactie module

De transactie module is het hart van het Interieur BMS. Alle aspecten van de onderdelen van uw hoofd business proces zoals offertes, verkoop orders, inkoop orders, uitlevering en factureren zijn in deze module ondergebracht.


Verkoop onderdelen


Inkoop onderdelen

Transactie
Klant Transactie scherm

Online Demo Klik hier voor de InterieurBMS online demo »

Voordelen en features
Kopiëren van offertes en orders, gewijzigde offertes en orders worden bewaard met versienummers
Verplaatsen, kopiëren en plakken van offerte/order/faktuur regels, instelbare breedte en hoogte per kolom/regel
Zelf te bepalen tekst op de offerte, order, faktuur en bestelling (voor de regels, na de regels en na de aftiteling)
Op elk moment een voorbeeld op het scherm c.q. een voorbeeld op papier.
Per regel kenmerken als Besteld, Binnengemeld, Gefaktureerd, Uitgemeld
Deelfakturen, verzamel bestellingen (meerdere orders bij één leverancier bestellen), deel binnenmeldingen
Marge controle, leverweek controle
Per post of per e-mail versturen van offerte, bestelling, etc.
Vrije artikelen, artikelen waarvan u zelf de tekst bepaalt
Voorraadartikelen, artikelen die u vooraf heeft ingevoerd en van de voorraad worden afgetrokken
Te bestellen goederen, artikelen die u vooraf heeft ingevoerd maar niet op voorraad heeft
Kopregels, oftewel omschrijvingregels binnen de offerte. Bijvoorbeeld om de ruimte aan te geven (Woonkamer, slaapkamer, etc.)
Combinatieregels, regels waarvan u de losse prijs niet wilt vermelden maar die opgeteld moeten worden als een subtotaal. Denk aan planken, laden, etc. bij een kast